Obsah

Úřední deska


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Záměr č. 15/17 - na výpůjčku pozemků parc.č. 729/3, 730 a 731 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř.č. 112/17)31.10.201716.11.2017
Informace o konání veřejného projednání záměru - I/12 Běchovice - Úvaly (poř. č. 111/17)24.10.201707.11.2017
Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. ř. 109/17)23.10.201708.11.2017
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti staveb.povolení - Českobrodská, Praha 21, č. akce 999338 (poř. č. 108/17)16.10.201701.11.2017
Posuzování vlivů na ŽP - EIA - I/12 Běchovice - Úvaly 10/17 (poř. č. 104/17)09.10.201709.11.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Jana Karafiáta (poř. č. 105/17)09.10.201725.10.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Českobrodská 211 a 212 (poř. č.106/17)09.10.201726.10.2017
Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 107/17)09.10.201725.10.2017
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny P ČR (poř. č. 103/17)04.10.201722.10.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Táboru, Manželů Lyčkových (poř. č. 101/17)02.10.201719.10.2017
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 2 Zásad ÚR HMP (poř. č. 102/17)02.10.201713.11.2017
Usnesení z 86. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 100/17)02.10.201718.10.2017
Usnesení z 85. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 099/17)22.09.201708.10.2017
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 096/17)21.09.201708.10.2017
Oznámení o konání 1. zasedání OVK v MČ Praha - Běchovice (poř. č. 097/17)21.09.201727.09.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Ml.Běchovic, Za Pošt.zahradou (poř. č. 094/17)19.09.201705.10.2017
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - L. Navrátil, 1964 (poř. č. 091/17)15.09.201702.10.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - K Táboru_2 (poř. č. 092/17)15.09.201702.10.2017
Informace o konaní veřejného projednání - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 (poř. č. 093/17)15.09.201701.10.2017
Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 090/17)11.09.201727.09.2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků v MČ Praha - Běchovice - pro volby do PS P ČR (poř. č. 089/17)04.09.201720.09.2017
Oznámení o zahájení ÚŘ - stavba R1 510 Satalice Běchovice, PHS na mostě přes Počernický rybník, Dolnopočernický most (poř. č. 086/17)31.08.201717.09.2017
Informace o místě, době a navrženém programu 19. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 087/17)31.08.201713.09.2017
Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 088/17)31.08.201717.09.2017
Usnesení o zastavení řízení - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 (poř. č. 085/17)29.08.201714.09.2017
Informace o zveřejnění dokumentace o vlivech záměru na životní prostředí - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 posudek (poř. č. 084/17)28.08.201727.09.2017
Oznámení o přerušení dodávky vody - Běchovice 2 (poř. č. 082/17)18.08.201705.09.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Parlametu PS ČR 2017 (poř. č. 081/17)17.08.201703.09.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - Běchovice 2 (poř.č. 079/17)14.08.201713.10.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - K Táboru (poř. č. 080/17)14.08.201730.08.2017
Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu (poř. č. 078/17)02.08.201731.10.2017
Oznámení o zahájení ÚŘ a pozvání k veřej. ÚJ - stavba 8548, kanalizační sběrač H (poř. č. 076/017)21.07.201707.08.2017
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Marie Vopatová (poř. č. 077/17)21.07.201707.08.2017
Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 075/17)19.07.201704.08.2017
Nařízení státní veteriární správy - africký mor prasat (poř.č. 074/17)18.07.201715.09.2017
Dražební vyhláška - prodej nemovitostí (poř. č. 073/17)13.07.201701.08.2017
Usnesení z 81. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 072/17)12.07.201728.07.2017
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 071/17)27.06.201713.07.2017
Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 068/17)22.06.201708.07.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Třeboradice (poř. č. 069/17)22.06.201723.07.2017
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - k.ú. Lysolaje (poč. č. 070/17)22.06.201723.07.2017
Záměr č. 14/17 - na pronájem nebytového prostoru předem známému zájemci v objektu č.p. 1 v k.ú. Běchovice (poř. č. 066/17)21.06.201707.07.2017
Oznámení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území HMP (poř.č. 067/17)21.06.201726.06.2017
OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - cyklotrasa (poř. č. 064/17)15.06.201701.07.2017
OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Manželů Lyčkových (poř.č. 065/17)15.06.201701.07.2017
Usnesení z 79. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 063/17)12.06.201728.06.2017
Informace o místě, době a navrženém programu 18. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 062/17)09.06.201721.06.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - ÚMČ Praha - Klánovice (poř. č. 061/17)07.06.201721.06.2017
Záměr č. 13/17 - na prodej pozemku parc.č. 198/2 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř. ř. 060/17)05.06.201721.06.2017
Usnesení z 78. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. ř. 059/17)31.05.201716.06.2017
Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření (poř. č. 058/17)25.05.201721.06.2017
Záměr č. 12/17 - na prodej budoucího odděleného pozemku parc.č. 493/7 v k.ú Běchovice (poř. č. 057/17)24.05.201708.06.2017
Usnesení z 76. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 055/17)22.05.201706.06.2017
Usnesení z 77. mimoř. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 056/17)22.05.201706.06.2017
Záměr č. 11/17 - na pronájem pozemků parc.č. 76 a 78 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř. č. 054/17)19.05.201705.06.2017
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Českobrodská-chodník, Dolnopočernická (poř. č. 053/17)17.05.201701.06.2017
Posuzování vlivů na ŽP - EIA - I/12 Běchovice - Úvaly (poř. č. 052/17)12.05.201711.06.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Českobrodská 209 (poř. č. 049/17)10.05.201729.05.2017
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 a Z 2794/00 - IV. vlna změn ÚP SÚ HMP (poř. č. 050/17)10.05.201722.06.2017
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 ÚP SÚ HMP (poř.č. 048/17)09.05.201708.06.2017
Záměr č. 10 /17 - na pronájem pozemků parc.č. 70 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř.č. 047/17)09.05.201724.05.2017
Informace o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016 (poř. č. 046/17)03.05.201704.06.2017
Záměr č. 09/17 - na pronájem pozemků parc.č. 1084 a 1085 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř. č. 045/17)03.05.201718.05.2017
Usnesení z 75. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 044/17)03.05.201718.05.2017
Usnesení ze 17. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 040/17)28.04.201717.05.2017
Posuzování vlivů na ŽP - EIA - Silniční okuh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - D1 (poř. č. 051/17)28.04.201723.05.2017
Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 (poř. č. 043/17)28.04.201729.05.2017
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 042/17)28.04.201729.05.2017
Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 041/17)28.04.201729.05.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - stavební technik - ÚMČ Praha - Klánovice (poř. č. 039/17)27.04.201712.05.2017
Oznámení k dokumentaci - Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 (poř. č. 038/17)24.04.201710.05.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - hlavní účetní - ÚMČ Praha - Ďáblice (poř. č. 037/17)20.04.201705.05.2017
Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 036/17)19.04.201705.05.2017
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2017 (poř. č. 035/17)18.04.201712.05.2017
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Vedoucí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí - ÚMČ Praha - Klánovice (poř. č. 034/17)18.04.201703.05.2017
Informace o místě, době a navrženém programu 17. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 033/17)10.04.201720.04.2017
Usnesení z 73. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 032/17)06.04.201724.04.2017
Nařízení Statni veterinární správy - ukončení mimoř. veterinárních opatřeních - nákaza moru včelího plodu (poř. č. 031/17)03.04.201719.04.2017
Záměr č. 08 /17 - na směnu budoucího odděleného pozemku parc.č. 1290/26 v k.ú Běchovice s předem známým zájemcem (poř. č. 030/17)03.04.201719.04.2017
Záměr č. 07 /17 - na pronájem pozemku parc.č. 585 v k.ú Běchovice předem známému zájemci (poř. č. 029/17)28.03.201718.04.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Lysolaje (poř. č. 027/17)24.03.201724.04.2017
Oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad ÚR HMP v uplynulém období (poř. č. 028/17)24.03.201724.04.2017
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí - k.ú. Třeboradice (poř. č. 026/17)22.03.201724.04.2017
Usnesení z mimoř. 72. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 025/17)22.03.201707.04.2017
Usnesení z 71. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 024/17)22.03.201707.04.2017
Záměr č. 06 /17 - na prodej pozemku parc.č. 590/1 v k.ú Běchovice (poř. č. 023/17)22.03.201707.04.2017
Záměr č. 04/17 - na pronájem části pozemku parc.č. 727 v k.ú Běchovice (poř. č. 021/17)21.03.201706.04.2017
Záměr č. 05/17 - na pronájem pozemku parc.č. 19 v k.ú Běchovice (poř. č. 022/17)21.03.201706.04.2017
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016_00 ÚP SÚ HMP (poř.č 020/17)16.03.201727.04.2017
Usnesení z 70. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 019/17)08.03.201724.03.2017
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad ÚR HMP (poř. č. 017/17)24.02.201718.04.2017
OOP - stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Nad Rybníkem (poř. č. 018/17)24.02.201714.03.2017
Záměr č. 02/17 - na pronájem nebytového prostoru předem známému zájemci v objektu č.p. 1 v k.ú Běchovice (poř. č. 015/17)22.02.201713.03.2017
Usnesení z 16. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 014/17)22.02.201713.03.2017
Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 013/17)16.02.201708.03.2017
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 02 ÚP SÚ HMP (poř. č. 009/17)08.02.201716.03.2017
OOP_stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Manželů Lyčkových (poř. č. 012/17)08.02.201724.02.2017
OOP_stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Poštovskou zahradou (poř. č. 011/17)08.02.201724.02.2017
OOP_stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Panenek (poř. č. 010/17)08.02.201724.02.2017
Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha - Běchovice ( poř. č. 008/17)08.02.201724.02.2017
Záměr č. 01/17 - na pronájem části pozemku parc.č. 409 v k.ú Běchovice (poř. č. 007/17)07.02.201724.02.2017
Informace o místě, době a navrženém programu 16. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř č. 006/17)07.02.201716.02.2017
Dražební vyhláška - prodej nemovitostí (poř. č. 005/17)27.01.201702.03.2017
Usnesení z 67. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č 004/17)27.01.201716.02.2017
OOP_stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ZAVOS (poř. č. 003/17)17.01.201702.02.2017
Usnesení z 66. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 002/17)04.01.201727.01.2017
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů 18 změn ÚP SÚ HMP (poř. č. 001/17)02.01.201722.02.2017