Obsah

Úřední deska


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Jana Karafiáta (poř. č. 035/18)04.04.201818.04.2018
Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 037/18)04.04.201820.04.2018
Informace o místě, době a navrženém programu 22. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 034/18)03.04.201811.04.2018
Usnesení z 98. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 033/18)27.03.201812.04.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Korunce, Do Dubče (poř. č. 032/18)26.03.201817.04.2018
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - K Jalovce (poř. č. 029/18)21.03.201816.04.2018
Závěr zjišťovacího řízení - Revize č. 2 OP PPR (poř. č. 028/18)16.03.201803.04.2018
Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2832_00 ÚP SÚ HMP (poř.č. 026/18)12.03.201818.04.2018
Záměr č. 3/18 - změnit nájemní smlouvu na pronájem části pozemku - parc.č. 1230/9, k.ú. Běchovice (poř. č. 027/18)12.03.201827.03.2018
Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 025/18)07.03.201823.03.2018
Oznámení o konání společného jednání k návrhům celoměstsky významných změn V ÚP SÚ HMP (poř. č. 022/18)05.03.201820.04.2018
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Českobrodská (poř. č. 023/18)05.03.201821.03.2018
Informace o zveřejnění Závazného stanoviska - I/12 Běchovice - Úvaly (poř. č. 024/18)05.03.201821.03.2018
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č.3 ZÚR HMP (poř. č. 021/18)02.03.201818.04.2018
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ml.Běchovic - Cyklostezka (poř. č. 019/18)26.02.201814.03.2018
Doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Ondřej Novák (poř. č. 020/18)26.02.201814.03.2018
Usnesení z 96. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 018/18)20.02.201808.03.2018
Usnesení - oprava zřejmých nesprávností - R1 510 Satalice Běchovice, PHS na mostě přes Počernický rybník (poř. č. 015/18)16.02.201805.03.2018
Posuzování vlivů na ŽP - Revize č. 2 OP PPR 2014 -2020 (poř. č. 016/18)16.02.201805.03.2018
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č.4 ZÚR HMP (poř. č. 017/18)16.02.201804.04.2018
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelsva MČ Praha - Běchovice (poř.č. 014/18)13.02.201801.03.2018
Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř. č. 013/18)12.02.201814.03.2018
OOP - stanovení záplavového území - Rokytka (poř. č. 012/18)02.02.201819.02.2018
OOP_stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Říčan (poř. č. 010/18)01.02.201818.02.2018
Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 011/18)01.02.201818.02.2018
OOP_stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci DoPanenek, Čekobrodská, Ke Kolodějům (poř. č. 007/18)29.01.201814.02.2018
Územní rozhodnutí o umístění stavby protihlukových stěn - R1 510 (poř. č. 008/18))29.01.201814.02.2018
Informace o místě, době a navrženém programu 21. zasedání ZMČ Praha - Běchovice (poř. č. 009/18)29.01.201808.02.2018
Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř.č. 006/18)17.01.201802.02.2018
OOP_stanovení definitivní místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ml.Běchovic (poř. č. 004/18)15.01.201831.01.2018
Usnesení - zastavení řízení - Přeložka silnice I/12, R1 - Úvaly (poř. č. 005/18)15.01.201831.01.2018
Záměr č. 1/18 - na propachtování pozemků předem známému zájemci - parc.č. 1378/8, 1429/6, 1430/8, 1430/30 a 1481/4 v k.ú. Běchovice (poř. č. 002/18)10.01.201826.01.2018
Záměr č. 2/18 - na propachtování pozemků předem známému zájemci - parc.č. 1205/66, 1205/83, 1429/10, 1476/3 a 1476/2 v k.ú. Běchovice (poř. č. 003/18)10.01.201826.01.2018
OOP_stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správě TSK - Praha 21 (poř. č.001/18)08.01.201824.01.2018