Obsah

Výbor kontrolní

 

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva MČ
  • kontroluje dodržování právních předpisů
  • plní další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo MČ

Libor Šmída - ODS


Výbor kontrolní - Člen

Zastupitelstvo - člen zastupitelstva