Obsah

 

 


Zastupitelstvo MČ Praha - Běchovice schválilo na svém zasedáním dne 13.12.2017,

 usnesením č. 149/20/17 plán termínu zasedání na rok 2018.

 

Plán termínů na rok 2018