Obsah

novoroční Slovo starosty

Milí Běchovičáci,

stalo se již téměř tradicí, že nový rok zahajuji slovem starosty, které bilancuje rok uplynulý a nastíní i to, na co bychom se mohli těšit v roce nastupujícím. Ne jinak tomu bude i letos…

Máme za sebou rok 2017. Rok v mnoha ohledech zajímavý a dynamický. Pokud si odmyslíme celospolečenské události jako sněmovní volby a zaměříme se ryze na dění v naší městské části, lze paušálně konstatovat, že rok 2017 byl pro Běchovice úspěšný. Od začátku roku byla provedena řada investic. Některé byly vynucené okolnostmi, jako například provedená komplexní údržba stromořadí a dřevin v parcích. Jiné se zaměřily například na snižování běžných výdajů naší městské části v oblasti energetiky prostřednictvím investic do výměny kotlů a instalace fotovoltaických elektráren na střechy školy, školky a družiny. Pro pokračování rekonstrukce Staré pošty se podařilo získat zbývající část prostředků nutných k jejímu dokončení. V neposlední řadě jsme také získali prostředky pro rekonstrukci původní požární nádrže dnes známé jako Rybníček. Cílem všech zmíněných aktivit, ale i mnoha dalších je zlepšovat životní prostředí v Běchovicích. Je dokázáno, že s rostoucí mírou funkční a estetické hodnoty místa, kde lidé trvale žijí, roste i míra jejich celkové spokojenosti. Chtěli bychom postupně Běchovice proměnit na městskou část, do které rádi přivedete své známé a přátele a doporučíte jim je třeba i jako dobrou adresu pro trvalé usazení.

V naší snaze nepolevíme ani v roce 2018. Součástí plánu investičních akcí pro následující rok je i již zmíněné dokončení rekonstrukce Staré pošty. Její otevření plánujeme do konce prvního pololetí a na otvíračku budete samozřejmě všichni včas pozváni.  V lednu zahájíme rekonstrukci rybníčku jeho odbahněním. Rekonstrukce bude zahrnovat kompletní opravu hrází, stavidla, instalaci nového mola a také kompletně nové chodníky podél celé vodní plochy. Dokončeny budou zahájené stavební práce na cyklostezkách propojujících Běchovice s okolními městskými částmi - Horními Počernicemi, Újezdem n. Lesy a Dubčí.

Samostatnou kapitolou, která byla již částečně zahájena v roce 2017,  se stane kompletní rekonstrukce Českobrodské ulice. Dopravní tepna, která nebyla věrohodně rekonstruována minimálně 50 let, projde zásadní opravou a úpravou. Z prováděných prací bude vyplývat bohužel i řada omezení. O jejich příchodu budete včas a s předstihem informováni. Byť se bude jednat o momentální diskomfort, jsem si jist, že budoucí klady a přínosy dají probíhající stavbě rychle zapomenout.

Novinkou, o které rozhodli radní a zastupitelé na jednání zastupitelstva v prosinci, pak bude instalace sochy Masaryka. O té se více dozvíte v samostatném článku.

V roce 2018 bude pokračovat i v bohaté nabídce kulturních a společenských akcí, které pro vás připravuje skvělý tým lidí, složený ze zastupitelů, hasičů, zaměstnanců MČ i dobrovolníků a sportovců. Bez nich bychom nemohli navštívit vyhlášené akce jako Hasičský ples, Vepřové hody, Běchovickou pouť nebo třeba Mikulášskou besídku. Na každý měsíc máme pro vás akci, na které můžete potkat své přátele a známé. Rok od roku se snažíme program akcí inovovat a stále je tak pro vás dělat přitažlivé. Myslím, že se nám to daří a mám z toho upřímnou radost. Poznáme to zejména díky vaší rostoucí účasti a míře zájmu o akce jako takové.

Do roku 2018 tedy nastupujeme s konkrétními plány. Přál bych si, aby se je podařilo naplnit a hlavně úspěšně dokončit. Přál bych si také, aby se míra vaší spokojenosti s životem v Běchovicích zvyšovala a aby aktivita, kterou projevují všichni zmínění organizátoři akcí, zastupitelé a obecně aktivní občané, v dalším roce nepolevila. Těším se, že budu s vámi součástí tohoto týmu i v roce 2018.

S přáním hodně štěstí a zdraví do nového roku

Ondřej Martan

váš starosta