Obsah

Slovo starosty - ČERVEN

 

Milí Běchovičáci,

dostává se vám do ruky vydání ŽB, uzavírající první pololetí roku 2019. Za uplynulých 6 měsíců se v Běchovicích udála řada zajímavých věcí. Kromě mnoha vydařených společenských akcí bude na sklonku tohoto měsíce dokončena i rozsáhlá rekonstrukce hlavního tahu Běchovicemi – Českobrodské ulice.

Z původních plánovaných 18 měsíců se podařilo rekonstrukci zkrátit na 12. Běchovice tak získaly nový, svěžejší a modernější vzhled. Obecně tedy lze považovat rekonstrukci za přínosnou a svým způsobem i přelomovou.

Dalším z milníků novodobé historie se stalo proběhnuvší referendum. Občané rozhodovali o tom, zda povolit stavbu parkoviště u samoobsluhy v Běchovicích 1, a tím umožnit její rekonstrukci, nebo nepovolit a zachovat v místě zeleň. Váha veřejného mínění se sice nepatrně (o 2%), ale zcela nepochybně vychýlila ve prospěch zeleně. 

Rada městské části se rozhodla v tomto případě pro referendum hned z několika důvodů. Stalo se tak proto, že chtěla nejenom vyzkoušet způsob provedení všelidového hlasování, ale také proto, že chtěla přímo slyšet názor občanů. Parkoviště se stalo na několik měsíců předmětem mnoha vášnivých debat, ať už mezi sousedy, nebo na informačních schůzkách. Zájem o téma byl evidentní. Svou důležitost potvrdilo i při samotném hlasování v termínu voleb do Evropského parlamentu. Účast téměř 42% zajistila referendu platnost a zároveň nadprůměrnou hodnotu účasti u voleb samotných (46%). Zároveň se ukázalo, jak složité je vysvětlit tak jednoduchou problematiku, jako je stavba parkoviště. I přes informace na sociálních sítích, v měsíčníku ŽB a na dvou veřejných informačních schůzkách existovali lidé, kteří se u voleb divili, cože to probíhá ještě mimo volby samotné.

Referendum se povedlo. Ukázalo všechna svá pro i proti. Občané rozhodli a rada MČ bude dané rozhodnutí respektovat. K dobré praxi a ukázce míry vyspělosti naši společnosti patří nejen účast při hlasování, ale i schopnost výsledek hlasování přijmout. Pojďme tedy kapitolu rozhodovaní o podobě prostoru mezi samoobsluhou a Českobrodskou ulici uzavřít s tím, že bude díky výsledku hlasování upravena do parkové podoby. Vedeni MČ teď bude mít za úkol vyjednat alespoň dílčí opravu stávajícího obchodního domu a přizpůsobení jeho podoby soudobým požadavkům.

Rozvoj veřejného prostoru zůstane i nadále jedním z nejdůležitějších témat naší radnice. Důraz při tom budeme klást, stejně jako v předešlých případech u Staré pošty a náměstí, na zapojení veřejnosti. Běchovice dostávají po letech novou podobu a my bychom rádi, aby to byla podoba, na které se veřejnost bude podílet a kterou přijme za svou. 

V měsíci červnu mi dovolte vás pozvat na již tradiční minifestival věnovaný harmonikám, akordeonům a heligonkám. Pozvánku naleznete uvnitř tohoto vydání.

Konec června s sebou přinese i zúčtování ve školních lavicích. Dětem přeji, samozřejmě, co nejlepší vysvědčení! Rodičům pak, aby své děti za dobré školní výsledky po zásluze a spravedlivě ocenili. 

Všem bych rád popřál pohodový měsíc červen a klidný vstup do období letních dovolených.

 

Ondřej Martan,

váš starosta