Obsah

Slovo starosty

Milí Běchovičáci,


A jsou tu prázdniny! ☺
Běchovice mají za sebou první půlku roku 2017 a nebyla to žádná nuda. Prožili jsme 6 měsíců plných zajímavých událostí. Pojďme si společně připomenout alespoň posledních pár, které se udály v květnu a červnu. Květen byl měsíc pěkného počasí a i přes to, že schůze s tématem Pražský okruh nebyla pod širým nebem, účast byla opět vysoká. Jednání se zúčastnila celá řada významných odborníků i politiků. Nejvýznamnější osobou pak byla zřejmě primátorka HMP Adriana Krnáčová. Debata byla vedena okolo charakteru stavby, možných dopadů do lokality Běchovic a také o případných kompenzačních opatřeních. Diskuse měla spíše informativní charakter a po zhruba 3 hodinách byla schůze ukončena.
Červnové akce již tradičně pořádáme výhradně pod širým nebem. První akcí, kterou pořádá městská část, a každý rok na jiné téma, byl Dětský den, tentokrát s titulem Sportovní den pro celou rodinu. Akci připravili Lenka a Petr Vichovi a i dle ohlasu všech účastníků měla mimořádný úspěch. Fotoreportáž naleznete uvnitř tohoto vydání ŽB.
Další akcí, která jistě stojí za zmínku byl již druhý ročník minifestivalu věnujícího se hudbě, konkrétně harmonice – Běchovická Harmonika. Ve spolupráci s prof. Ladislavem Horákem z Pražské konzervatoře bylo připraveno mnoho vystupujících jak z řad dospělých, tak i dětí ze ZÚŠ. Odpoledne s muzikou proběhlo v pohodové atmosféře.
Z akcí, na které bych Vás rád pozval zmíním hned dvě. Obě nabídnou návštěvníkům pohodový zážitek letního kina. První se uskuteční 14. července V Kuťatech a pozvánku naleznete uvnitř tohoto vydání ŽB. Druhý pak bude již tradičně spojen se svátkem sousedů 9. září. Akce to bude výjimečná nejen letním kinem, ale oblíbenou kulinářskou soutěží o nejlepší doma upečený bůček a jako významný bod celé akce bude představení a zároveň výběr podoby nového náměstí v centru Běchovic, o kterém si rozhodnou návštěvníci akce sami prostřednictvím hlasování.

Všem Běchovičákům přeji pohodové letní měsíce.

S mnohými z vás se pak těším na viděnou na některé z plánovaných akcí.

 

Ondřej Martan

Váš starosta