Obsah

Slovo starosty - duben

Milí Běchovičáci,

v úvodu svého dubnového slova starosty si dovolím jen krátké osobní zamyšlení…

S postupující obnovou Běchovic a rekonstrukcí Českobrodské ulice jsem si navykl řešit věci svým rozsahem tak nějak větší, než bývalo zvykem.  Spousta starostí s Českobrodskou, Starou poštou i železniční zastávkou pak vytížilo moji pozornost natolik, že se mi začaly postupně ze zřetele vytrácet věci jemnější, v detailu ale často stejně důležité. Ačkoli se tedy podařilo dotáhnout řadu velikých projektů úspěšně do konce, ten opravdový „ďábel“ k řešení byl skryt vždy v onom malém detailu.

 Krásnou ukázkou a zároveň osobní lekcí byly naše obecní hodiny. Nemajíce kostela, jsou hodiny umístěné na křižovatce ulic Českobrodská a Mladých Běchovic jediným veřejným strojem času, který každý den neúnavně ukazuje, o kolik hodin jsme přišli pozdě na zastávku autobusu, nebo jak brzy ráno odcházíme z přilehlé restaurace.

Hodiny, které jsem nikdy osobně nesledoval, a tedy je ani nepovažoval za důležité, byly v průběhu rekonstrukce Českobrodské demontovány. Měly být nahrazeny hodinami novými. Takovými, které by lépe ladily k nové podobě centra MČ. Situaci jsem proto nevěnoval zdaleka tolik pozornosti, kolik by evidentně zasluhovala.

 Ihned po sundání hodin však přišlo překvapení. Čekalo na mne v reakcích našich občanů, kteří se nijak zle, ale o to naléhavěji dotazovali na osud hodin a jejich zpětnou montáž. V průběhu let se staly neoddělitelnou a samozřejmou součástí jejich života a po odstranění jim prostě chyběly.

 Nové hodiny jsme objednávali ještě o letních prázdninách 2018. Termíny dodání byly ale nesmlouvavě dlouhé. Po mnoha měsících čekání byly hodiny namontovány z kraje března t. r. a krom času ukazují nově i teplotu.

Opět tak bude každý vědět, o kolik později přišel na autobusovou zastávku, nebo jak brzy ráno odchází z přilehlé restaurace. Navíc si ale může zkontrolovat, jaká mu je zima, když odešel jen v tričku a venku jsou 3 stupně.

 Případ „hodiny“ mi osobně krásně ukázal, jak důležitou součástí našeho života je smysl pro zdánlivě nepodstatný detail. Člověk by i při sebevětším vypětí a pracovním vytížení neměl zapomínat na ty malé běžné a mnohdy opomíjené detaily, které jsou však pro vaše okolí, rodinu a blízké velice důležité.

 Závěrem mi dovolte vás pozvat na oblíbené společenské akce přichystané právě pro vás. Hned na začátku dubna vás přivítáme na exkluzivním koncertu pro 2 harfy.

Koncert se koná ve společenském sále Staré pošty a slibuje velmi zajímavý a neobvyklý hudební zážitek.

 Na konci měsíce se s vámi těším na společné setkání při pálení čarodějnic. Nově budou na Staré poště. Svou účast u večerního ohně přislíbil i písničkář Jirka Helekal.

 Duben s sebou letos přinese i velikonoční pondělí. Dovolte mi tedy popřát všem koledníkům bohatou pomlázku a při tradičním pohanském zvyku lehkou ruku! Měli bychom myslet i na zdraví vyšupaných dam a slečen. Ať jsou i další rok plné mládí a krásy, ale bez modřin na místech výplaty.

 

S přáním pohodového měsíce dubna

Ondřej Martan

Váš starosta