Obsah

velikonoční Slovo starosty

 

Milí Běchovičáci,

máme za sebou březen. Měsíc prvních jarních dní, ale také měsíc kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce Českobrodské ulice. Po prvních dvou týdnech je snesena konstrukce mostu nad Říčanským potokem a založen most nový. Zároveň s policií vyhodnocujeme dopravní opatření v ranních a odpoledních špičkách, kdy je provoz třeba regulovat. Během dopravních špiček je zavedena zvýšená kontrola řidičů s povolenkami na průjezd Běchovicemi. Ve zbylém denním čase probíhají namátkové akce se stejným zaměřením.

Obecně je v Běchovicích znát úbytek vozidel a dle ohlasů, které slýchám ve svém okolí, „zvyknout by se na to dalo“. I přes znatelný úbytek počtu vozidel se snažíme vyjednávat s TSK Praha (investorem stavby) o opatřeních, která by vedla k vyšší plynulosti provozu: obousměrný provoz (bez kyvadlových semaforů), zkrácení doby rekonstrukce prodloužením pracovní doby provádějící firmy a další. Jednání se zatím jeví pozitivně. O jejich výsledcích vás budeme brzy informovat.

Omezení plynoucí z rekonstrukce Českobrodské jsou nyní bohužel nepříjemné. Věřím ale, že po jejím dokončení se bude okolo naší hlavní silnice žít zase o trochu lépe. Českobrodská by měla být nejen bez výmolů, ale i s bezpečnějšími přechody a křižovatkami. Sama o sobě, včetně jejího přímého okolí, by pak měla být díky rekonstrukci také o poznání hezčí.

V měsíci dubnu vás pozvu na již tradiční pálení čarodějnic u Staré pošty.

Všem přeji pohodové Velikonoce - klukům bohatou pomlázku a holkám milé koledníky.

Ondřej Martan ,

váš starosta