Obsah

Slovo starosty

Milí Běchovičáci,

říjen nám začal probarvovat naše parky a zahrady do pestrých podzimních odstínů. Ranní teploty nás  již nutí oblékat kabáty a neklamně nás tak upozorňují na definitivní konec léta. I přes citelné ochlazení mají ale Běchovice dost času na zimní spánek. Dokud nám tedy neuhodí silné mrazy, budeme pokračovat v již rozpracovaných investicích a dokonce jich i několik nových zahájíme.

Podzim v Běchovicích se ponese ve znamení již oznámených výstaveb a realizacích nových cest a cestiček. První a asi nejviditelnější bude již probíhající rozšíření ulice Mladých Běchovic. Stavba proběhne do konce listopadu a krom rozšíření ulice mezi rybníčkem a Starou Poštou,  bude zahrnovat i přeložky kabelů vysokého napětí.

Další již dlouho očekávanou a pro Běchovice velice významnou bude stavba cyklopropojení Běchovic a Horních Počernic. Podél ulice Mladých Běchovic vznikne zbrusu nová, od silnice oddělená cyklostezka. Připravovali jsme ji spolu s TSK Praha více než 5 let. Teď v říjnu po všech peripetiích bude stavba konečně zahájena. Po nové, bezpečné cyklostezce se pak projedete již na jaře roku 18.

Další z cest, kterou se nám podařilo vyjednat s majiteli pozemků bude nová přírodní cyklostezka vedoucí od Sportovního areálu Na Korunce podél meliorační strouhy až na panelovou cestu směrem do Dubče. Nová polní cesta by měla umožnit všem dostat se v pohodě a bezpečně na kole z Běchovic do Dubče aniž by museli po rizikové a již dost rozbité ulici Do Říčan.

Do konce roku nám pak zbývá dokončit ještě jedno propojení s našimi sousedy,  a to původní cesta z Běchovic směrem do Újezdu nad Lesy. Na stavbě se již pracuje a možnost projít se po téměř kilometr dlouhé cestě budete mít také na jaře 2018.

Jsem si jist, že nová spojení povedou k výraznému zkvalitnění života v naší městské části a přispějí i k rozšířeni vycházkových a výletových okruhů, nejen pro vášnivé cyklisty. Těším se, že již na jaře všechny nove cesty s rodinou vyzkoušíme. Do té doby budeme pečlivě sledovat, jak nové cesty vznikají, aby na nich nic nechybělo a byly pro nové uživatele co nejpříjemnější.

S přáním pohodového měsíce října se s vámi loučím,

Ondřej Martan

Vás starosta