Navigace

Obsah

 

změny v odpadovém hospodářství na území hl.m. prahy

Níže předkládáme odpovědi na předpokládané nejčastější dotazy občanů ke změnám v odpadovém hospodářství na území hl. m. Prahy od 1.1.2020, tzn. zejména navýšení poplatku za odpad o 30 %, celoplošný nádobový sběr bioodpadu, zanáška nádob na tříděný odpad. Tyto dotazy s odpověďmi budou průběžně rozšiřovány, i na základě Vašich podnětů se kterými dotazy od občanů se budete často setkávat, a aktualizované verze Vám budeme průběžně zasílat.

 

Souhrnné informace k navýšení poplatku za odpad s účinností od 1.1.2021 jsou uvedeny zde:

 

Na webových stránkách http://bioodpad.praha.eu jsou základní informace k nádobovému sběru bioodpadu, které budou rovněž průběžně doplňovány.

 

 

Poplatek za komunální odpad

 

Poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“) upravuje zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška č.2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.

Základní  informace o poplatku naleznete na webových stránkách Hl. města Prahy zde.

 

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze zde.

Mapa tříděného odpadu na území hl.m. Prahy zde.