Navigace

Obsah

Úřední deska


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 ÚP SÚ HMP (poř. č. 136/20) 27.10.2020 03.12.2020
Záměr č. 20/20 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 38 v k.ú. Běchovice (poř. č. 134/20) 26.10.2020 11.11.2020
Záměr č. 21_20 - pronajmout předem známému zájemci pozemek parc. č. 19 v k.ú. Běchovice (poř. č. 135/20) 26.10.2020 11.11.2020
Oznámení - Zahájení zjišťovacího řízení - záměr - D0, stavba 520 Březiněves – Satalice (poř. č. 133/20) 22.10.2020 07.11.2020
Usnesení z 50. jednání Rady MČ Praha - Běchovice (poř. č. 132/20) 21.10.2020 06.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř.č. 130/20) 14.10.2020 20.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP (poř. č. 131/20) 14.10.2020 20.11.2020
Oznámení o omezení úředních hodin ÚMČ Praha - Běchovice (poř. č. 129/20) 12.10.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 ZÚR HMP (poř. č. 123/20) 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 ZÚR HMP (poř. č. 124/20) 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 ÚP SÚ HMP (poř. č 125/20) 02.10.2020 10.11.2020
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 ÚP SÚ HMP (poř. č. 117/20) 18.09.2020 05.11.2020
Vyhlášení grantového programu MČ Praha - Běchovice na rok 2021 (poř. č. 118/20) 18.09.2020 02.01.2021
Vyhlášení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 19 v čp. 575 (poř. č. 112/20) 11.09.2020 12.11.2020
Oznámení - Závěrečný účet MČ Praha - Běchovice za rok 2019 (poř. č. 090/20) 09.07.2020
Oznámení - Rozpočet MČ Praha - Běchovice na rok 2020 (poř. č. 001/20) 02.01.2020