Navigace

Obsah

březnové Slovo starosty 

 


Milí Běchovičáci,

také už se těšíte na jaro? Až zmizí každodenní obava z přízemních mrazíků a nastoupí období, kdy nám nebude ráno na zastávce lezavá zima? Ta o sobě sice letos nedala tolik vědět, za mě je ale každé zimy v březnu tak akorát.
Letošní jarní sezónu budeme zahajovat již tradičně vepřovými hody u hasičské zbrojnice. Akce plná dobrot a skvělé nálady je tradičně v kompletní režii našich dobrovolných hasičů a bude se rozhodně na co těšit!
Letošní jaro s sebou přináší také jednu novinku. Tou novinkou se stává nový společný záměr Běchovic a Újezda nad Lesy - veřejné koupaliště. Myšlenka, na které jsme společně s panem starostou Samcem pracovali již minulé volební období, ukázala své první hmatatelné obrysy v průběhu února tohoto roku. Prostřednictvím usnesení zastupitelstva MČ, nejprve Běchovic a posléze i Újezda nad Lesy, požádala (resp. požádají) o změnu územního plánu.
Záměr vybudování koupaliště je tak na samotném začátku a má před sebou ještě dlouhou, minimálně 5 let trvající cestu. Na jejím konci bychom ale chtěli získat nekryté koupaliště s areálem pro volnočasové sporty, s parkovištěm a dostatečnou plochou pro pohodové trávení parných letních odpolední.
Kdeže bychom chtěli nové koupaliště umístit? Kolik bude stát? Proč je to společný záměr obou MČ? To vše a mnoho dalšího se dočtete v samostatném článku uvnitř tohoto vydání ŽB. Věřím, že občané našich městských částí si podobný prvek občanské vybavenosti zaslouží a do budoucna (pokud se ho podaří zrealizovat) bude hojně využíván.
Jaro s sebou přináší aktivitu, delší dny a vlídnější počasí. Získáváme tak zpátky prostor pro sporty upozaďované přes zimu, anebo pro oblíbené zahrádkaření. Přeji vám všem pohodový vstup do jarní sezóny a třeba na vepřových hodech se s vámi těším na viděnou.

Ondřej Martan,
váš starosta