Navigace

Obsah

novoroční Slovo starosty 

 

Milí Běchovičáci,

vstupujeme do nového roku 2021. Vstupujeme do něj po roce, který nám v mnoha ohledech změnil životy a vytrhl naši společnost ze zajetých a do značné míry neotřesitelných kolejí. Minulý rok, touto dobou jsme již o nějakém viru v nějakém čínském městě slyšeli. Nikoho však nenapadlo, co Čína za své hranice vyveze, a jak zásadně nás ovlivní.

Naše společnost se musela utkat s nevídanými výzvami. Výpadek veřejného stravování, uzavření školských zařízení, významná omezení ve společenském životě a mnoho dalších. I přes značný rozsah nastalých změn jsme se se situací, dle mého soudu, vypořádali dobře.

S omezeními, která nám vstoupila do života si mnozí z nás poprvé doopravdy uvědomili váhu základních životních hodnot. Daleko lépe muselo začít fungovat rodinné zřízení i složky našeho integrovaného záchranného systému, včetně armády. Základní pilíře naší společnosti, bez kterých bychom při mnohdy chaotickém vedení vlády situaci zvládali jen s obtížemi. Je tedy na místě poděkovat všem hasičům, vojákům, policistům a zdravotníkům, kteří denně makali na udržení situace v únosných mezích. Stejně tak je potřeba poděkovat všem rodičům a učitelům, kteří nerezignovali na vzdělání a výchovu svých dětí a pokračovali v ní i přes nemožnost děti denně vodit do školy. Vlastně je potřeba poděkovat všem, kteří korona nekorona denně pracovali a udržovali naši společnost v chodu. Vím, že tu čínský virus bude ještě řadu měsíců. Mám ale pocit, že se s ním začínáme učit žít, a že prostě jeho existenci bereme na vědomí, bez panikaření a zbytečné hysterie.

Světlem na konci tunelu se pak jeví nově objevená a snad brzy distribuovaná vakcína. Lék, který by měl pomoci utnout neustálé obavy o životy naše i našich blízkých. Spolu s vakcínou do našeho prostředí pronikla i neobvykle vysoká dávka lživých informací popisujících její vedlejší účinky včetně podlých záměrů boháčů na ovládnutí našich myslí. Velmi mě to mrzí. Já osobně se nechám očkovat, jakmile to bude možné. Jsem přesvědčen, že jedině kolektivní imunita celých národů zajistí schopnost zbavit se smutné reality jménem COVID 19 nadobro.

Rok 2021 tedy zahajujeme s nadějí. Máme před sebou půl roku až rok, kdy se budeme snažit dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti naší populace. Věřím, že spolu s očkováním přijdou i výhody, jako je obnovení pravidelné školní docházky, znovuzavedení společenských akcí, možnost svobodně a bez omezení cestovat a hlavně, přestat mít povinnost nosit všude s sebou roušku.

 

A jak v roce 2021 v Běchovicích?

Nadcházející rok bude pro Běchovice opět rokem investic a nových záměrů. V prvních týdnech nového roku bude dokončen nový pavilon Mateřské školky Čtyřlístek. V průběhu ledna, a následně pak března bude zahájena největší rekonstrukce budovy základní školy za mnoho desítek let nazpět. Odbourána bude téměř celá budova prvního stupně a nahrazena zcela novou a kapacitnější. Škola dostane nový vzhled a bude i moderně vybavena. V průběhu roku 21 bychom také rádi zahájili výstavbu nového náměstí. Běchovice by díky němu měly získat nový centrální prostor pro setkávání, farmářské trhy a trávení volného času. V přípravě jsou projekty jako výstavba dalšího objektu Sociálních služeb Běchovice z.s. i kompletní rekonstrukce Sportovního centra Běchovice – tělocvičny Chanos. Rok 2021 tedy bude výzvou nejen při zdolávání Covid 19, ale i v koordinaci investic a shánění prostředků na jejich dokončení.

Na konci každého slova starosty, které píšu v běžném roce, vás zvu na tradiční kulturně-společenské akce. Se vstupem do nového roku tak učinit nemohu. Bohužel. Dovolím si tedy alespoň vyslovit několik přání.

Do roku 2021 bych chtěl v první řadě popřát vám všem, našim občanům hodně zdraví a štěstí, aby nás čínský virus v tomto roce opustil a přestal naši společnost omezovat a otravovat. Přál bych si, abychom se v blízké době mohli opět začít setkávat na společenských akcích, počínaje oslavami narozenin, svatbami a velkými koncerty a divadelními představeními konče. Přál bych si, abychom neklid v naší společnosti přečkali v míru a vzájemném porozumění. Přál bych si také, abychom se ze současné situace poučili, vyšli z ní silnější a pamatovali si, odkud virus přišel, kdo nám pomohl, anebo naopak lhal a jak se choval v době, kdy jsme ho nejvíce potřebovali. Přál bych si, abychom se v roce 2021 opět vrátili ke svým původním životům.

Vše dobré do roku 2021 přeje,

Ondřej Martan

Váš starosta