Navigace

Obsah

dubnové Slovo starosty 

 

Milí Běchovičáci,

 

časy se nám neúprosně mění. Již více než 12 měsíců trávíme ve větších či menších společenských omezeních a asi nikdo nemůže říct, že se ho pandemická situace nijak nedotýká. Jsem životním optimistou. Možná proto se snažím na každé situaci hledat to lepší. Na pandemii nic "lepšího" není. Kam se lze s optimismem dívat, je do budoucnosti. Někteří mí kolegové tvrdí, že společnost nebude již nikdy jako před tím. Že bude jiná, a že se ta svoboda a bezbřehost vytratí. Na nějaký čas určitě ano. Všichni ale budou chtít po krizi zpátky do kina, na dovolenou anebo jen do prachobyčejné místní hospody. Mám za to, že to chvilku potrvá, ale společnost, která má obecně velikou schopnost regenerace, se brzy vrátí do starých kolejí. Něco se ale do starých kolejí vrátit nesmí. Tím něčím je připravenost, resp. nepřipravenost státu a naprostá neschopnost a nekompetence v rozhodování v krizové situaci.

Pandemie byla a bude jednou z největších hrozeb globálních rozměrů. Její dopady jsou celospolečenské a je třeba jim předcházet. Nesmí se tedy opakovat stav, kdy vládní představitelé
s překvapením hledí na nemocné a umírající a veřejnosti dokola lžou o opatřeních, která mají přijít. Pravda a rychlost přenosu informací, spolu s rychlostí přijatých účinných opatření nejdou ničím nahradit. Pro společnost jsou životně důležitá... možná stejně, jako upomínka na původce všech nesmyslných chyb a fatálních lží, které zapříčinily úmrtí již téměř třem desítkám tisíc našich občanů. 

Pro budoucí restart z covidové tmy je mimo jiné důležité uvědomit si, které z oborů naší ekonomiky byly nejhůře zasaženy. Pohostinství, cestovní ruch i všechny obory na ně navázané. Všichni malí obchodníci, jichž se nejvíce dotklo nesmyslné selektivní zavírání obchodů. Právě tito podnikatelé od nás potřebují největší díl solidarity. Nejen od nás zákazníků, ale i od vlády a veřejné správy.

V Běchovicích je možností, jak pomoci našim podnikatelům ze strany MČ relativně málo. Snažíme se proto alespoň formou odpuštění části nájmu (druhé poloviny, kterou stát nedoplatí) pomoci při zvládání bezprecedentně složité situace. I zde budu optimistou a řeknu, že věřím, že velká část podnikatelů tuto krizi, vyvolanou do značné míry chaotickým řízením státu, překoná.

Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny přátele a známé, všechny občany a ty, které krize finančně nezasáhla, aby svým chování podpořily malé obchodníky, podnikatele v cestovním ruchu a hlavně majitele místních hospůdek. Na nás teď bude záviset, jestli do zimy přežijí a budou nám dělat radost i v letech následujících.

V dubnu bychom se společně scházeli až na konci, při pálení čarodějnic. Ty si letos ještě, bohužel, neužijeme. Co vám ale mohu doporučit, a co já osobně udělám, je tradiční prožití Velikonoc. Udělejte radost všem dámám, holkám, sousedkám a babičkám, zkrátka všem ženským. Navštivte je, a na délku vrbového prutu s mašlí je lehce vyšupejte! Nenechme si zkazit opravdové přivítání jara. Ať je to třeba v roušce, ale hlavně, ať je to v dobré náladě.

Užijte si v rámci možností, první opravdově jarní měsíc duben.

Ondřej Martan

váš starosta