Navigace

Obsah

říjnové Slovo starosty 

 

Milí Běchovičáci,

 

letošní babí léto máme již téměř za sebou. Krásné období konce léta nám stejně jako v uplynulých letech ukázalo svou teplou i tu velmi studenou tvář. Ačkoli teploty dokázaly vystoupat i ke 30 stupňům Celsia, mráz jsme v Běchovicích v září nezaznamenali. Do září patří stejně neodmyslitelně jako poslední záchvěv léta i nástup našich dětí do školních lavic. Stejně jako v letech minulých jsme společně s dětmi zahájili školní rok a teď na konci září nám děti i přes stále rostoucí mediální masáž do školy chodí. Ano, i my máme několik pozitivních případů výskytu Covid 19 na naší základní škole. Průběh mají ale mírný a jeho dalšímu šíření se podařilo zamezit.

I v této prapodivné době, kdy se mnoho lidí dostává vlivem čínského viru do složitých situací, máme dost důvodů k optimismu. Jednou z opravdových radostí je chuť vás, obyvatel, se stále potkávat. V září byla pro vás připravena celá řada akcí, které jste hojně navštívili a na nichž jste si v jinak trudnomyslné době  užili krásné počasí a dobrou náladu. Akce jako Svátek sousedů, Slavnosti vína, nebo závody Mladé Běchovice se staly opravdovým svátkem babího léta v Běchovicích.

Dalším důvodem k radosti je pokračování tradice našeho, snad již světově nejstaršího silničního závodu. Letošní 124. ročník se uskutečnil za mimořádných podmínek s výrazným důrazem na dodržování hygienických norem doby „covidí“. Všichni zúčastnění situaci velmi dobře pochopili a disciplína běžců i organizátorů se stala až obdivuhodnou.

Aby malých radostí nebylo poskromnu, třetí dobrou zprávou je, že se daří chránit i naše seniory. Díky velice dobré práci ředitele ústavu Sociálních služeb Běchovice, pana Martina Stromského, a jeho týmu se daří v rámci možností běžně fungovat a nezasahovat do jinak pokojného života naší nejohroženější generace.

V říjnu nás čekají dvě významné akce, a to hned o prvním víkendu. Krom oblíbené drakiády, kterou nám může překazit snad jen zpřísnění podmínek setkávání obyvatel, jsou tu i volby do Senátu Parlamentu ČR. Věřím, že svou možnost volby využijí všichni, kterým není jedno, kdo nás v Senátu zastupuje a přijdou 2. a 3. října do volebních místností.

Abychom nekončili jen pozvánkou na drakiádu a volby, dovolte mi, abych vás, stejně jako každý rok, pozval na společné uctění výročí založení svobodného Československa. Sejdeme se 28. října v odpoledních hodinách u pomníku TGM a následně i u pomníku padlých legionářů.

Osobně věřím, že stejně jako povodeň kulminuje a vylitá voda se vždy vrátí do svého koryta, i říjen bude měsícem, který bude převratný pro vývoj a zklidnění situace v našem státě. Jsem přesvědčen, že se postupem času budeme muset naučit s touto protivnou nemocí žít stejně jako s virem chřipky, či s jinými nepříjemnými, ale v naší populaci již běžnými nemocemi. Do té doby přeji všem pevné nervy a hlavně hodně zdraví.

S přáním pohodového října

Ondřej Martan,

váš starosta