Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2021

ročník 2014

Červenec-Srpen 2014 Staženo: 208x | 02.07.2014

Červen 2014 Staženo: 203x | 04.06.2014

Květen 2014 Staženo: 256x | 04.06.2014

Duben 2014 Staženo: 197x | 10.04.2014

Březen 2014 Staženo: 192x | 06.03.2014

Únor 2014 Staženo: 214x | 31.01.2014

Leden 2014 Staženo: 312x | 09.01.2014

ročník 2013

Prosinec 2013 Staženo: 238x | 09.01.2014

Listopad 2013 Staženo: 196x | 06.11.2013

Říjen 2013 Staženo: 193x | 06.11.2013

Září 2013 Staženo: 321x | 04.09.2013

Prázdninové číslo 2013 Staženo: 302x | 18.07.2013

Červen 2013 Staženo: 222x | 07.06.2013

Květen 2013 Staženo: 351x | 06.05.2013

Duben 2013 Staženo: 314x | 28.03.2013

Březen 2013 Staženo: 240x | 07.03.2013

Únor 2013 Staženo: 184x | 01.02.2013

Leden 2013 Staženo: 229x | 07.01.2013

ročník 2012

Prosinec 2012 Staženo: 262x | 14.01.2013

Listopad 2012 Staženo: 255x | 14.01.2013

Stránka