Navigace

Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2020 zde

ročník 2020

Leden 2020 Staženo: 230x | 02.01.2020

Únor 2020 Staženo: 156x | 05.02.2020

Březen 2020 Staženo: 574x | 03.03.2020

Duben 2020 Staženo: 86x | 11.05.2020

Květen 2020 Staženo: 284x | 11.05.2020

Červen 2020 Staženo: 254x | 02.06.2020

Červenec-srpen 2020 Staženo: 242x | 09.07.2020

Září 2020 Staženo: 107x | 31.08.2020

Říjen 2020 Staženo: 64x | 02.10.2020

ročník 2019

Leden 2019 Staženo: 690x | 03.01.2019

Únor 2019 Staženo: 1147x | 04.02.2019

Březen 2019 Staženo: 393x | 01.03.2019

Duben 2019 Staženo: 336x | 03.04.2019

Květen 2019 Staženo: 327x | 02.05.2019

Červen 2019 Staženo: 226x | 04.06.2019

Červenec-srpen 2019 Staženo: 461x | 08.07.2019

Září 2019 Staženo: 349x | 03.09.2019

Říjen 2019 Staženo: 238x | 03.10.2019

Listopad 2019 Staženo: 293x | 05.11.2019

Prosinec 2019 Staženo: 230x | 05.12.2019

Stránka