Obsah

Rada MČ Praha - Běchovice schválila usnesením č. 6/029/19 ze dne 27.11.2019:

Podmínky pronájmu Společenského sálu a nádvoří Staré pošty