Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2020 zde

ročník 2005

KVĚTEN.pdf (2,7 MB) Staženo: 239x | 01.11.2006

duben.pdf (2,8 MB) Staženo: 175x | 01.11.2005

ŽB 03_05.pdf (1,9 MB) Staženo: 203x | 01.11.2005

únor.pdf (2,4 MB) Staženo: 260x | 01.11.2005

leden.pdf (1,6 MB) Staženo: 177x | 01.11.2005

ročník 2004

1/2004 Staženo: 189x | 21.02.2005

2/2004 Staženo: 184x | 21.02.2005

3/2004 Staženo: 185x | 21.02.2005

4/2004 Staženo: 205x | 21.02.2005

5/2004 Staženo: 179x | 21.02.2005

6/2004 Staženo: 178x | 21.02.2005

7/2004 Staženo: 198x | 21.02.2005

8/2004 Staženo: 160x | 21.02.2005

9/2004 Staženo: 229x | 21.02.2005

10/2004 Staženo: 297x | 21.02.2005

11/2004 Staženo: 167x | 21.02.2005

Stránka