Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2020 zde

ročník 2007

01_07 Staženo: 170x | 16.01.2007

ročník 2006

12_06 Staženo: 221x | 08.12.2006

11_06 Staženo: 194x | 08.11.2006

10_06 Staženo: 253x | 08.11.2006

09_06 Staženo: 197x | 18.09.2006

08_06 Staženo: 233x | 07.08.2006

07 06 Staženo: 210x | 04.07.2006

06_06 Staženo: 207x | 15.06.2006

05_06 Staženo: 180x | 27.04.2006

04_06 Staženo: 198x | 29.03.2006

03_06 Staženo: 158x | 15.03.2006

02_06 Staženo: 160x | 15.03.2006

01_06 Staženo: 215x | 05.01.2006

ročník 2005

prosinec.pdf (2,1 MB) Staženo: 183x | 12.01.2006

listopad.pdf (1,5 MB) Staženo: 240x | 25.11.2005

říjen.pdf (2,6 MB) Staženo: 273x | 01.11.2005

září.pdf (868,2 kB) Staženo: 220x | 01.11.2005

srpen.pdf (2,2 MB) Staženo: 292x | 01.11.2005

červenec.pdf (3 MB) Staženo: 202x | 03.05.2017

červen.pdf (4,2 MB) Staženo: 210x | 01.11.2005

Stránka