Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2020 zde

ročník 2008

říjen 2008 Staženo: 140x | 21.01.2009

září 2008 Staženo: 170x | 21.01.2009

červenec - srpen 2008 Staženo: 155x | 21.01.2009

červen 2008 Staženo: 168x | 21.01.2009

květen 2008 Staženo: 137x | 21.01.2009

duben 2008 Staženo: 126x | 21.01.2009

únor + březen 2008 Staženo: 156x | 21.01.2009

leden 2008 Staženo: 138x | 21.12.2009

ročník 2007

12_07 Staženo: 136x | 19.12.2007

11_07 Staženo: 191x | 01.11.2007

10_07 Staženo: 248x | 12.10.2007

09_07 Staženo: 149x | 11.09.2007

08_07 Staženo: 173x | 01.08.2007

07_07 Staženo: 152x | 01.08.2007

06_07 Staženo: 126x | 01.08.2007

05_07 Staženo: 165x | 30.06.2007

04_07 Staženo: 358x | 05.04.2007

03_07 Staženo: 130x | 01.03.2007

02_07 Staženo: 161x | 31.01.2007

01_07 Staženo: 165x | 16.01.2007

Stránka