Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka pro rok 2020 zde

ročník 2013

Duben 2013 Staženo: 221x | 28.03.2013

Březen 2013 Staženo: 180x | 07.03.2013

Únor 2013 Staženo: 138x | 01.02.2013

Leden 2013 Staženo: 161x | 07.01.2013

ročník 2012

Prosinec 2012 Staženo: 184x | 14.01.2013

Listopad 2012 Staženo: 173x | 14.01.2013

Říjen 2012 Staženo: 235x | 03.10.2012

Září 2012 Staženo: 193x | 06.09.2012

Červenec-srpen 2012 Staženo: 218x | 11.07.2012

Červen 2012 Staženo: 202x | 06.06.2012

Květen 2012 Staženo: 221x | 10.05.2012

Duben 2012 Staženo: 151x | 11.04.2012

Březen 2012 Staženo: 116x | 05.03.2012

Únor 2012 Staženo: 181x | 01.02.2012

Leden 2012 Staženo: 147x | 01.02.2012

ročník 2011

Prosinec 2011 Staženo: 215x | 02.12.2011

Listopad 2011 Staženo: 178x | 07.11.2011

Říjen 2011 Staženo: 327x | 07.11.2011

Září 2011 Staženo: 204x | 07.11.2011

Červenec-srpen 2011 Staženo: 234x | 07.11.2011

Stránka