Obsah

Měsíčník Život Běchovic

Zpravodaj Úřadu MČ Praha - Běchovice

 

 

ZB


Šéfredaktor:  Šárka Hudečková

Redakční rada:  RNDr. Soňa Beroušková, Martina Rafačová, DiS. a Michaela Čížková

 

Veškeré příspěvky, inzerci a osobní zprávy přijímá Šárka Hudečková, asistentka Městské části Praha - Běchovice,

tel.: 281 028 602,  725 762 710, e-mail: zivotbechovic@seznam.cz.

Příspěvky, které nebudou doručeny na uvedené kontakty, nelze otisknout.

Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit nebo nezveřejnit.

Dále pak upravovat otištěné materiály pouze po stránce gramatické, nikoliv stylizační.

 

Grafické práce: Lenka Vichová

Tisk:  Tiskárna ÚVALY spol. s r.o.

Náklad: 900 ks

Do všech domácností Běchovic ZDARMA.

Příspěvky přijímáme do 15. každého měsíce. O prázdninách vychází dvojčíslo (červenec/srpen).


Ceník inzerce, schválený Radou MČ, č. usnesení 2/032/15 ze dne 2.12.2015: CENÍK INZERCE_platny od 1.1.2016.pdf 

Pravidla pro přijímání příspěvků a inzerce: zde 

Objednávka inzerce ke ztažení.

ročník 2012

Duben 2012 Staženo: 110x | 11.04.2012

Březen 2012 Staženo: 97x | 05.03.2012

Únor 2012 Staženo: 132x | 01.02.2012

Leden 2012 Staženo: 99x | 01.02.2012

ročník 2011

Prosinec 2011 Staženo: 144x | 02.12.2011

Listopad 2011 Staženo: 130x | 07.11.2011

Říjen 2011 Staženo: 171x | 07.11.2011

Září 2011 Staženo: 136x | 07.11.2011

Červenec-srpen 2011 Staženo: 179x | 07.11.2011

Červen 2011 Staženo: 195x | 07.11.2011

Duben 2011 Staženo: 139x | 12.04.2011

Březen 2011 Staženo: 139x | 15.03.2011

Únor 2011 Staženo: 119x | 31.01.2011

Leden 2011 Staženo: 146x | 05.01.2011

ročník 2010

Prosinec 2010 Staženo: 138x | 07.12.2010

Listopad 2010 Staženo: 142x | 01.12.2010

Září - říjen 2010 Staženo: 141x | 01.09.2010

Červenec - srpen 2010 Staženo: 176x | 12.07.2010

Květen - červen 2010 Staženo: 154x | 05.05.2010

březen - duben 2010 Staženo: 117x | 09.03.2010

Stránka