Knihovna Běchovice (nadpis)
          
  Vyhledat knihy v katalogu (tlačítko) Nové knihy a dění v knihovně (tlačítko) Obrázky z běchovické knihovny (tlačítko) Kde je v Běchovicích knihovna? (tlačítko)
Dětský koutek v knihovně (sluchátko) Přehled výpůjček a rezervací (tlačítko) Základní místní knihovna v Běchovicích je veřejnou knihovnou provozovanou Městskou částí Praha-Běchovice. Sídlem knihovny je přízemí budovy úřadu Městské části. Knihovna má v současné době asi 9000 svazků knih a registruje téměř 400 náruživých čtenářů, jimž též poskytuje přístup na internet. Ve spolupráci s místní školou pořádá pravidelné akce pro děti a spolupracuje též s Klubem důchodců na akcích pro seniory. Každý měsíc vycházejí v místních novinách Život Běchovic zprávy o novinkách ve fondu knihovny.

    Adresa:  Za Poštovskou zahradou 479, 19011 Praha-Běchovice
    E-mail: knihovna[zavináč]praha-bechovice.cz
    Telefon:  281 930 914
    Otevřeno:  Úterý   9-12 a 15-18,    Čtvrtek   12-18
    Knihovnice:  Ing. Hana Santolíková

Zábavné formuláře:
Texty:
Obrázky:
Odkazy:

Dětský koutek v knihovně (Šebestová)
Zaslání zprávy na adresu knihovny (tlačítko) Přípomínky prosím posílejte na adresu knihovny.

   Návštěvnost sledována od 20. ledna 2009